Materiałoznawstwo

Wykłady

1. Wstęp
2. Struktura metali
3. Defekty struktury krystalicznej
4. Krystalizacja metali
5. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali
6. Układy równowagi
7. Stopy żelaza z węglem
8. Obróbka cieplna stopów żelaza
9. Obróbka cieplno-chemiczna stali
10. Stale staliwa i żeliwa
11. Stopy Cu, Al, Mg, Li, i Ti
12. Pytania egzaminacyjne

UWAGA:
Jest to wersja wczesna BETA wtórna.
Wykłady dostępne są w formacie pdf - do odczytu niezbedny jest Acrobat Reader.

Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania kontrolne. Wszelkie pytania i uwagi prosze kierowac do autora

19.12.2003